Menu
Your Cart

Privacy Policy

Privacy Policy:

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van TWEU. De verantwoordelijke hiervoor is EUBRANCH B.V., Marconibaan 42-O, 3439MS, Nieuwegein. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door TWEU of door zorgvuldig door TWEU geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Onze gegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. TWEU verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het verstrekken van uw adresgegevens aan derden, dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens kunt u richten aan Klantenservice.

 
Reageren op ons privacybeleid kan daarnaast op de volgende manieren:
Per email: info@TWEU.eu
Per telefoon: 06-21713000
Per fax: 084-0032700
Schriftelijk: TWEU  afdeling Klantenservice, Wijkersloot 28, 3945LE, Cothen, the Netherlands
 
Privacy en internet
Bij elk bezoek aan onze website wordt uw ip-adres en, indien mogelijk, uw domeinnaam automatisch door onze server herkend. TWEU bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren. Ter verbetering van onze dienstverlening wordt op onze site gebruikt gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat via onze website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. TWEU heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. 
 
Uw e-mailadres
Uw e-mailadres wordt slechts bewaard indien u dit direct aan ons opgeeft of indien dit in verband met een bestelling of een vraag aan ons wordt verstrekt. TWEU gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft en voor andere marketing- en servicedoeleinden, voor zover u daarvoor toestemming heeft verleend. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden. 
 
Informatie 
Alle informatie die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt wordt bewaard en gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als TWEU de informatie die van u is bewaard wil gaan gebruiken voor doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, dan zullen wij u hierover vooraf informeren, zodat u de gelegenheid heeft uw toestemming hiervoor te weigeren. 
 
Wijziging gegevens
Op verzoek verlenen wij aan onze klanten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Verder bieden wij bezoekers van onze website de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te laten corrigeren. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Ook als u vindt, dat onze website of ons handelen niet in overeenstemming is met ons privacybeleid verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 
 
Toepasselijkheid 
Dit privacybeleid en de algemene voorwaarden van TWEU zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.
This website uses cookies and only adults can buy products.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also sell alcohol products to adult people (18+ years old) only.